Вие преглеждате сайта за клиенти от: Bulgaria. Предлаганата версия на сайта въз основа на данните на местопорожението е USA / US

Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия

Панел на клиента
Във Вашата кошница

Рекламации

Ако имате забележки относно покупките на продукти или услугите, предоставяне от TME, моля, попълнете и изпратете намиращия се по-долу формуляр за рекламация. След неговото изпращане ще получите потвърждения на заявлението на Вашия e-mail адрес.

* задължително поле

Правила за приемане и разглеждане на рекламации

Заявяването на рекламации се извършва в съответствие със закона и условията за сътрудничество на продавача.

  • Не отстранявайте нашите идентификационни етикети от стоките.
  • Оставете продукта в оригиналната му опаковка и го съхранявайте според инструкциите на производителя.
  • Попълнете приложения към пратката протокол за рекламация и го изпратете заедно с рекламираните стоки, по пощата на нашия адрес (не приемаме пратки, изпратени с плащане при получаване).
  • Ако сте индивидуален клиент (потребител), преди да изпратите рекламирания продукт, моля, свържете се с Отдел за рекламации на телефон: +48 42 645 55 65.

Информация относно личните данни

  1. Вашите лични данни ще бъдат обработвани с цел упражняване на Вашите права, произтичащи от приложимото законодателство, във връзка със сключения договор за продажба, съгласно чл. 6 ал. 1, буква в) от Регламента (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.

  2. Получателите на Вашите лични данни могат да бъдат стопански единици, обработващи лични данни от името на администратора във връзка с процеса на подаване на рекламации, включително Доставчици на ИТ услуги, куриерски фирми, оператори на плащания, когато такива единици обработват данни въз основа на договор с администратора и само в съответствие с инструкциите на администратора.

  3. Вашите лични данни ще се съхраняват до момента на изтичане на задължението за съхраняването им, т.е. една година след уреждане на рекламацията.

  4. Предоставянето на Вашите лични данни е доброволно, но е необходимо за заявяване на рекламацията и нейното разглеждане.