You are browsing the website for customers from Bulgaria. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

Рекламации

Клиент
ПродуктиДобавете нов продукт

Ако рекламирате технически дефект на стоката, моля посочете с какво стоката не е съответна с каталога на производителя (спецификация) или опишете дефекта, или добавете описание на приложението. В случай програмирани элементи, моля обяснете как програмаиор или метод програмиране са били използвани.

Процедура на рекламация:

  • Процедура на рекламация се извършва в съответствие с търговските правила на доставчика.
  • Не късайте идентификационните етикети. Оставете продукта в оригиналната опаковка и го съхранете съгласно с инструкциите на производителя.
  • Внимателно попълнете протокол на рекламацията и го пратете заедно с рекламирания продукт, по поща (не със заплащане при доставянето) на нашия адрес.

1. Вашите лични данни ще бъдат обработвани с цел реализиране на Вашите права, възникнали въз основа на действащото законодателство във връзка със сключения договор за продажба въз основа на чл. 6 ал.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

2. Получатели на Вашите лични данни могат да бъдат единици, обработващи личните данни по възложение на администратора във връзка с реализиране на рекламационния процес, между другото доставчици на ИТ услуги, куриерски фирми, платежни оператори, при което тези единици обработват данните въз основа на договор с администратора и само съгласно инструкциите на администратора.

3. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани, докато не изтече задължението за тяхното съхранение, т.е. една година след уреждането на рекламацията.

4. Предоставянето на Вашите лични данни е доброволно, но е задължително за заявяване на рекламация и нейното разглеждане.

linecard

За да видите продуктите, изберете производителя или категорията

Quick Buy

?
символ на продукта кол-во
Прегледай

Други опции на Quick Buy

paypal_help

Тази витрина използва файлове cookies. Кликнете тук, за да научите повече за cookies и управлението на техните настройки.

Не показвай повече