Βρίσκεστε σε περιήγηση της ιστοσελίδας για πελάτες από: Greece. Με βάση τα δεδομένα τοποθεσίας, η προτεινόμενη έκδοση της ιστοσελίδας για εσάς είναι USA / US
Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”
Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας
Εγγραφή

Σύστημα απαντήσεων

Προκειμένου να διευκολύνουμε την αναζήτηση προϊόντων του καταλόγου της ΤΜΕ, δημιουργήσαμε έναν εκτεταμένο μηχανισμό συμβουλών.

Στην πρώτη φάση το σύστημα ελέγχει εάν η ζητούμενη φράση υπάρχει στην επιλεγμένη ομάδα. Εάν η ζητούμενη φράση βρεθεί σε συγκεκριμένη ομάδα, εμφανίζονται και άλλες ομάδες που περιέχουν προϊόντα τα οποία ταιριάζουν στο ερώτημά σας.

Σε περίπτωση που η αναζητούμενη φράση δεν βρεθεί σε καμιά ομάδα προϊόντων, το σύστημα αναλύει εάν υπάρχουν ορθογραφικά είτε λεκτικά λάθη και τελικώς προτείνει την ορθή πρόταση όπως θα έπρεπε να γραφεί. Το σύστημα τα καταφέρνει επίσης με διαφόρων ειδών σύμβολα, π.χ., η γραφή BNC/001 θα αναγνωριστεί ως ορθά γραμμένη TME BNC-001.

Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης είναι εκ νέου κενό, στον κατάλογο ενεργοποιείται επόμενως ο μηχανισμός απαντήσεων. Το σύστημα προτείνει στον χρήστη εναλλακτικούς συνδυασμούς, για τις φράσεις που χρησιμοποιεί, για τις οποίες το αποτέλεσμα της αναζήτησης δεν είναι αρνητικό.

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση