Βρίσκεστε σε περιήγηση της ιστοσελίδας για πελάτες από: Greece. Με βάση τα δεδομένα τοποθεσίας, η προτεινόμενη έκδοση της ιστοσελίδας για εσάς είναι USA / US
Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”
Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας
Εγγραφή

Σύστημα παραμέτρων

Πρόκειται για σημαντικής βοήθειας εργαλεία τα οποία σας επιτρέπουν να περιορίσετε το φάσμα αναζήτησης με την βοήθεια φίλτρων σύμφωνα με τα οποία επιλέγονται συγκεκριμένες παράμετροι, χαρακτηριστικές για το ορισμένο προϊόν. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε αυτή την λειτουργία θα πρέπει να σημειώσετε την τιμή συγκεκριμένης παραμέτρου.

Η επιλογή συγκεκριμένων τιμών παραμέτρων θα περιορίσει την αναζήτηση στα προϊόντα που πληρούν τα ορισμένα κριτήρια. Υφίσταται η δυνατότητα της σημείωσης αρκετών τιμών ταυτόχρονα για μια παράμετρο. Η επιλογή συγκεκριμένης τιμής για την επιλεγμένη παράμετρο, προκαλεί την ακύρωση άλλων πιθανών τιμών για υπόλοιπες παραμέτρους.
Οι τιμές οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησης, σκιάζονται με γκρι χρώμα και τοποθετούνται στο τέλος της λίστας.
Ότνα ορίζετε τις παραμέτρους σας η λίστα των προϊόντων είναι άδεια.

Προκειμένου να ελέγξετε ποιά εξαρτήματα πληρούν τους επιλεγμένους όρους πρέπει να πατήσετε στο εικονίδιο “εφαρμογή φίλτρου”. Οι περιορισμοί που εφαρμόζονται στην δεδομένη παράμετρο, μπορούν να διαφοροποιηθούν κατά το δοκούν με αφαίρεση του προηγούμενα εφαρμοσμένου φίλτρου ή την αποσήμανση της συγκεκριμένης τιμής.
Μπορείτε να γρήγορα και εύκολα να αναζητήσετε συγκεκριμένη παράμετρο, γράφοντας την ζητούμενη φράση ή την αξία στο πεδίο αναζήτησης που βρίσκεται στο εικονίδιο με τις τιμές της παραμέτρου.
Η λειτουργία αυτή προσφέρει και άλλες διευκολύνσεις.

Σε περιπτώσεις αριθμητικών παραμέτρων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή αναζήτησης ως εξής:

  • τιμές μεγαλύτερες της δοθείσας – γράφοντας πχ>5
  • τιμές μικρότερες της δοθείσας – γράφοντας πχ<5
  • τιμές μεγαλύτερες ή ίσες – γράφοντας πχ>=5
  • τιμές μικρότερες ή ίσες – γράφοντας πχ<=5
  • καθώς και π.χ., από συγκεκριμένο κλάδο – γράφοντας πχ 5-10

(σημαντικό – πρίν και μεταξύ των φορέων δεν χρησιμοποιούμε το κενό).
Το σύστημα των παραμέτρων μπορεί επίσης να ερμηνεύσει σωστά, βασικά αριθμητικά προθέματα -πχ, miliamper - m, kilovolt - k, nanofarad - n. Οι ορθά ερμηνευμένες καταχωρίσεις (καθώς και όλα τα άλλα κοινά προθέματα) εμφανίζονται ως ακολούθως:

Προσοχή!
Στα κουτιά αναζήτησης παραμέτρων δεν εφαρμόζουμε βασικές μονάδες (δηλαδή amper - A, Volt - V, farad - F, κλπ).
Χρησιμοποιούμε προθέματα μόνο εάν αυτό αποδεικνύεται χρήσιμο.

Εάν χρησιμοποιήσετε το κουτί αναζήτησης τιμών ενός παραμέτρου και για την λίστα των εξαρτημάτων που πληρούν τις σημειωμένες παραμέτρους, το το να πατήσετε το πλήκτρο "enter" ισούται με το πάτημα του εικονιδίου “εφαρμογή φίλτρου” .
Επιπλέον, εάν θέλετε να δείτε την λίστα όλων των εξαρτημάτων για τα οποία είναι εγγεγραμμένη οποιαδήποτε τιμή της δεδομένης παραμέτρου, αρκεί να τοποθετήσετε τον κέρσορα στο κενό κουτί της αναζήτησης της δεδομένης παραμέτρου και να πατήσετε το πλήκτρο „Enter” .
Αντιθέτως, για την διάκριση όλων των τιμών παραμέτρου, χρησιμεύει το εικονίδιο “διαγραφή φίλτρου” .

Εάν ο αριθμός διαθέσιμων παραμέτρων για δεδομένη ομάδα ή αποτέλεσμα αναζήτησης είναι μεγαλύτερος από τα εκ προεπιλογής εμφανιζόμενα, μπορείτε να εισάγετε μια επόμενη παράμετρο, χρησιμοποιώντας το εικονίσιο „προσθήκη φίλτρου”. Στην οθόνη θα εμφανιστεί λίστα με τις διαθέσιμες για επιλογή παραμέτρους. Αρκεί να σημειώσετε την ζητούμενη παράμετρο και κατόπιν να επιλέξετε αποδοχή με το εικονίδιο “επιβεβαίωση αλλαγής”.
Αναλόγως μπορείτε να διαγράψετε μια παράμετρο, σημειώνοντάς την στην λίστα και κατόπιν επιλέγοντας αποδοχή μέσω του εικονιδίου “αποδοχή αλλαγής” . Οι παράμετροι μπορούν επίσης να τεθούν εκτός λειτουργίας κατά βούληση μέσω της επιλογής „x” , που βρίσκεται σε κάθε παράθυρο.
Εάν χρησιμοποιήσετε την επιλογή „προσθήκη φίλτρου” που βρίσκεται πίσω από τα παράθυρα με τις παραμέτρους, μπορείτε να δώσετε επιπλέον παραμέτρους, ματαξύ των οποίων θα πραγματοποιηθεί το φιλτράρισμα των προϊόντων.

Στην λίστα υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι παράμετροι για εξαρτήματα δεδομένης ομάδας ή αποτελέσματος αναζήτησης.
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ταξινόμησης της λίστας σύμφωνα με την ονομασία της παραμέτρου, μονάδων ή αριθμού εμφανίσεων προϊόντων.
Επιπλέον μπορείτε να μικρύνετε το φάσμα αναζήτησης σε προϊόντα επιλεχθέντος κατασκευαστή.
Η λίστα διαθέσιμων κατασκευαστών παρουσιάζεται στο πρώτο κουτί με τις παραμέτρους και μπορείτε ανάλογα με τις ανάγκες σας να επιλέξετε έναν κατασκευαστή, μερικούς ή να μην επιλέξετε κανέναν.

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση