Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”
Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας
Εγγραφή

Λίστα ιστού

Η λίστα ομάδων η οποία διευκολύνει την αναζήτηση συγκεκριμένου στοιχείου, είναι αναρτημένη στην αριστερή πλευρά του καταλόγου.
Μπορείτε να την εμφανίσετε ως ένα πολυεπίπεδο ιστό (μορφή δένδρου), ή μια αλφαβητική λίστα με την βοήθεια εικονιδίων που βρίσκονται κάτω από το πλαίσιο της μηχανής αναζήτησης.

Η ανάπτυξη και η πτώση των κλάδων, γίνεται με την βοήθεια γραφικών συμβόλων που βρίσκονται αναρτημένα στην αριστερή πλευρά της ονομασίας των ομάδων. Η απόκρυψη, όλων των αναπτυγμένων κλάδων είναι επίσης εφικτή χρησιμοποιώντας τα βέλη που υπάρχουν.

Με την σημείωση του τελευταίου κλάδου του ιστού, εμφανίζεται η λίστα όλων των περιεχόμενων σε αυτόν, προϊόντων.
Προκειμένου να δείτε την λίστα με όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται σε οποιονδήποτε κλάδο υψηλότερα, θα πρέπει να πατήσετε πάνω του, δύο φορές με το ποντίκι.

Στην περιγραφή προϊόντων που εμφανίζονται ως αποτέλεσμα ερώτησης γραμμένης στο παράθυρο της μηχανής αναζήτησης, αναδύεται το εικονίδιο «Ομάδα», το οποίο οδηγεί στον τελευταίο κλάδο του ιστού, όπου βρίσκεται το ζητούμενο προϊόν. Η λειτουργία που περιγράφεται, είναι ιδιαίτερα εύχρηστη κατά την διάρκεια αναζήτησης προϊόντων παραπλήσιων με αυτό το οποίο εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της αναζήτησης.

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση