Βρίσκεστε σε περιήγηση της ιστοσελίδας για πελάτες από: Greece. Με βάση τα δεδομένα τοποθεσίας, η προτεινόμενη έκδοση της ιστοσελίδας για εσάς είναι USA / US
Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”
Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας
Εγγραφή

Αναζήτηση συναφών προίόντων

Στις υποσελίδες προϊόντων βρίσκεται διαθέσιμος, μηχανισμός αναζήτησης παρόμοιων προίόντων. Ο μηχανισμός αυτός επιτρέπει με γρήγορο τρόπο την εκτίμηση του αριθμού παρόμοιων προϊόντων σχετικών με αυτό που αναζητούμε, καθώς και την εμφάνιση λίστας αυτών των προίόντων στον κατάλογο.

Για να εμφανιστούν παρόμοια προϊόντα, θα πρέπει να σημειώσουμε τις κατάλληλες παραμέτρους στον πίνακα προδιαγραφών του προϊόντος και να πατήσουμε το πλήκτρο "δείξε παρόμοια προϊόντα". Η λίστα των παρόμοιων προϊόντων θα εμφανιστεί στον κατάλογο.

Προκειμένου το πλήκτρο "δείξε παρόμοια προϊόντα" να είναι ενεργό, θα πρέπει να σημειωθεί τουλάχιστον μία παράμετρος στον πίνακα προδιαγραφών.

Κατά την σημείωση των επιλεγμένων παραμέτρων στον πίνακα προδιαγραφών, ο μετρητής στο πλήκτρο, εμφανίζει τον τρέχοντα αριθμό παρόμοιων προϊόντων που έχουν βρεθεί.

Σε περίπτωση που στην προσφορά δεν υπάρχουν προϊόντα τα οποία να πληρούν τα αναζητούμενα κριτήρια, ο μετρητής δείχνει "0" και το πλήκτρο παραμένει απενεργοποιημένο. Τότε θα πρέπει να σημειώσουμε τις τελεύταίες επιλεγμένες παραμέτρους, ώστε να ανακτήσουμε εκ νέου την λίστα προϊόντων που πληρούν ευρύτερα κριτήρια ομοιότητας.

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση