Βρίσκεστε σε περιήγηση της ιστοσελίδας για πελάτες από: Greece. Με βάση τα δεδομένα τοποθεσίας, η προτεινόμενη έκδοση της ιστοσελίδας για εσάς είναι USA / US
Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”
Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας
Εγγραφή

Πάνελ συμβόλων πελάτη

Στον πίνακα αυτό βρίσκεται η λίστα με τους εισαχθέντες από σάς προσωπικούς σας κωδικούς για τα διαθέσιμα προϊόντα της TME.

Οι προσωπικοί κωδικοί του πελάτη μπορούν να δοθούν κατά την διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας. Τότε θα πρέπει να εισάγετε τα σύμβολα αυτά στην μπάρα που θα εμφανιστεί κατά την διάρκεια της εγγραφή ποσοτήτων κατά την παραγγελία δεδομένου προϊόντος.

Μπορείτε να λάβετε τους ατομικούς κωδικούς μπορούν επίσης από το αρχείο. Αποδεκτοί τύποι αρχείων είναι οι: txt, xls (σύμφωνοι με Excel 97/2000/XP) καθώς και csv.

Κάθε ζεύγος κωδικών (ο κωσδικός της ΤΜΕ και ο κωδικός τους πελάτη) θα πρέπει να βρίσκεται σε ξεχωριστή γραμμή. Ο κωδικός της ΤΜΕ θα πρέπει να είναι χωρισμένος από τον κωδικό του πελάτη με έναν από τους ακόλουθους χαρακτήρες: διάστημα, tab, κόμμα, ερωτηματικό.

Πρέπει να θυμάστε, ότι για ένα κωδικό της ΤΜΕ, μπορείτε να εισάγετε ένα δικό σας κωδικό. Μια επόμενη προσπάθεια προσθήκης νέου κβδικού, για το ίδιο προϊόν θα προκαλέσει αλλαγή των απευθείας δοθέντων στοιχείων. Επίσης, δεν είναι εφικτή η προσθήκη ίδιων συμβόλων σε διαφορετικά προϊόντα.

Εάν θέλετε να αναζητήσετε το δεδομένο κωδικό μέσα στην λίστα, γράψτε την ζητούμενη συνέχεια χαρακτήρων στην μηχανή αναζήτησης που βρίσκεται πάνω από την λίστα.

Μπορείτε να προβάλλετε τους χαρακτήρες ελευθέρως και κατά ανάγκη μπορείτε τα τους διαγράφετε.

Μετά την εισαγωγή των κωδικών σας στο σύστημα, μπορείτε να τους χρησιμοποιείτε όταν χρησιμοποιείτε τη μηχανή αναζήτησης των προϊόντων του καταλόγου.

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση