Du bläddrar i webbsidan för kunder från: Sweden. Den bästa versionen av sidan för dig, baserat på lokaliseringsdata, är USA / US
Kundpanel
I din varukorgen
Registrera dig

Miljöinformation

Bästa kund,

Vi informerar härmed att bolaget Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. har skyldighet att beakta vissa miljökrav i samband med att det introducerar elektronisk och elektrisk utrustning på den svenska marknaden.

I samband med genomförandet av WEEE-direktivet 2012/19/EU och direktivet 2006/66/EG om batterier är tillverkare av elektronisk och elektrisk utrustning (EEE) samt tillverkare av batterier och ackumulatorer (BAT) skyldiga att organisera och finansiera insamling, återanvändning, återvinning och lämplig behandling av förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier och ackumulatorer som de släppt ut på den europeiska marknaden efter den 13 augusti 2005. Syftet med detta direktiv är att minimera elektriskt och elektroniskt avfall och uppmuntra återanvändning och återvinning av förbrukade produkter.

Bolaget Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. har uppfyllt sina statliga åtaganden hänförliga till WEEE- och BAT-direktiven genom att registrera sig i de länder där Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o är importör/tillverkare. Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o har beslutat att delta i de program för övervakning av att kraven i WEEE- och BAT-direktiven uppfylls som tillämpas i vissa länder för att lättare kunna hantera elektrisk och elektronisk utrustning som returneras av konsumenter. Har du köpt en elektrisk eller elektronisk anordning med tecknet Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o inom EU och inte tänker använda den längre får du inte slänga den som hushållsavfall.

Bolaget Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o har försett sina produkter med en symbol som föreställer ett överkryssat sopkärl för att informera kunder att produkter med denna symbol inte borde hamna på soptipp eller slängas med hushållsavfall inom EU. Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o ger dig möjlighet att ett speciellt system för insamling av sådana produkter utan några extra transport- eller återvinningskostnader.

Om dessa produkter bortskaffas på ett lämpligt sätt skyddas värdefulla naturtillgångar och dessutom förhindras negativa hälso- och miljökonsekvenser som skulle kunna uppstå vid olämplig avfallshantering. Om denna typ av avfall bortskaffas på ett sätt som strider mot den statliga lagstiftningen kan böter komma att debiteras.

I Sverige är bolaget Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. registrerat i 3 program för insamling av elavfall:

Insamling av WEEE och ackumulatorer/batterier-avfall: insamlingsprogrammet El-Kretsen.
Vår Auktoriserade Representant (AR) i Sverige är El-Kretsen: http://eeb.naturvardsverket.se/start/alla-producenter/ Insamling av förpackningar: insamlingsprogrammet FTI registreringsnummer PL7290108984.

 

Här nedanför finner du adresser till insamlingsstationer där du kan överlämna förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier och ackumulatorer:

Din webbläsare stöds inte längre, ladda ner en ny version

Chrome Chrome Hämta
Firefox Firefox Hämta
Opera Opera Hämta
Internet explorer Internet Explorer Hämta