Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση

Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας

Γραμμή προς γραμμή

Εξυπηρετική λύση για αυτούς που θέλουν γρήγορα να εισάγουν στο σύστημα αντικείμενα, γνωρίζοντας το σύμβολό τους. Αρκεί να εισάγετε τα σύμβολα των προϊόντων καθώς και τις ποσότητές τους, γραμμή προς γραμμή. Για να προχωρήσετε σε αποδοχή της εισαχθείσας λίστας, θα πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο “φόρτωση”.

Στην επιλογή “γραμμή προς γραμμή”, βρίσκεται επίσης ενεργοποιημένος μηχανισμός πρόβλεψης συμβόλων. Ανεξάρτητα από το εάν εισάγετε σύμβολο της ΤΜΕ ή σύμβολο Πελάτη, το σύστημα διευκολύνει την ανεύρεση του κατάλληλου προϊόντος, δείχνοντας την λίστα αντικειμένων που αντιστοιχούν στην εισαγόμενη φράση. 

Μετά την επικόλληση της λίστας αντικειμένων, στην οθόνη εμφανίζεται η ανακεφαλαίωση, στην οποία μπορείτε να ελέγξετε την ορθότητα των γραμμών.

Σε περίπτωση λανθασμένης εγγραφής θέσης, εμφανίζεται ενημέρωση που πληροφορεί για το είδος του σφάλματος. Θα πρέπει να διορθώσετε την λανθασμένη γραμμή και κατόπιν να αποδεχθείτε τις αλλαγές με το πλήκτρο ‘enter”, ή με το εικονίδιο της δισκέτας που βρίσκεται στο άκρο της διορθωμένης γραμμής.