Βρίσκεστε σε περιήγηση της ιστοσελίδας για πελάτες από: Greece. Με βάση τα δεδομένα τοποθεσίας, η προτεινόμενη έκδοση της ιστοσελίδας για εσάς είναι USA / US
Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση

Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας

Επικόλληση λίστας προϊόντων

Ενότητα, χάρη στην οποία μπορείτε να επικολλήσετε στην προηγουμένως προετοιμασμένη παραγγελία, σύμβολα προϊόντων καθώς και επιθυμητές ποσότητες.  

Θα πρέπει να θυμάστε, ώστε να διαχωρίζετε το σύμβολο προϊόντος από την ποσότητά του με την βοήθεια ενός εκ των παρακάτω χαρακτήρων: τελείας, κόμματος, γλωττίδας ή κενού.

Ομοίως σημαντικό είναι ώστε κάθε αντικείμενο να βρίσκεται σε ξεχωριστή γραμμή. Για να προχωρήσετε σε αποδοχή της εισαχθείσας λίστας, θα πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο “φόρτωση”.

Μετά την επικόλληση της λίστας αντικειμένων, στην οθόνη εμφανίζεται η ανακεφαλαίωση, στην οποία μπορείτε να ελέγξετε την ορθότητα των γραμμών.

Σε περίπτωση λανθασμένης εγγραφής θέσης, εμφανίζεται ενημέρωση που πληροφορεί για το είδος του σφάλματος. Θα πρέπει να διορθώσετε την λανθασμένη γραμμή και κατόπιν να αποδεχθείτε τις αλλαγές με το πλήκτρο ‘enter”, ή με το εικονίδιο της δισκέτας που βρίσκεται στο άκρο της διορθωμένης γραμμής.