Βρίσκεστε σε περιήγηση της ιστοσελίδας για πελάτες από: Greece. Με βάση τα δεδομένα τοποθεσίας, η προτεινόμενη έκδοση της ιστοσελίδας για εσάς είναι USA / US
Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση

Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας

Λήψη αντικειμένων από την προσφορά

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την ταυτόχρονη παραγγελία όλων, αλλά ατομικά, προϊόντων που βρίσκονται στην προσφορά μας.

Παραγγέλνοντας από την προσφορά θα πρέπει να επιλέξετε από την αναπτυγμένη λίστα, τον αριθμό της, κατόπιν να σημειώσετε τα προϊόντα που θα πρέπει να δοθούν στο Quick Buy και να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας με το πλήκτρο “φόρτωση”.

Μετά την προσθήκη προϊόντων από την προσφορά, στην οθόνη εμφανίζεται η ανακεφαλαίωση, στην οποία μπορείτε να ελέγξετε την ορθότητα των γραμμών.

Σε περίπτωση λανθασμένης εγγραφής θέσης, εμφανίζεται ενημέρωση που πληροφορεί για το είδος του σφάλματος. Θα πρέπει να διορθώσετε την λανθασμένη γραμμή και κατόπιν να αποδεχθείτε τις αλλαγές με το πλήκτρο ‘enter”, ή με το εικονίδιο της δισκέτας που βρίσκεται στο άκρο της διορθωμένης γραμμής. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εάν η γραμμή προέρχεται από την προσφορά δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ποσότητες ή τα σύμβολα του προϊόντος.