Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия

Панел на клиента
Във Вашата кошница

Линия след линия

Това е решение, удобно за тези, които искат бързо да въведат в системата артикули, чиито символи знаят. Трябва само да въведете поредно символите на продуктите и тяхното количество линия след линия. За да потвърдите въведения списък, трябва да натиснете бутон „зареди”. 

В опцията „линия след линия” е активен също и механизма за подсказване на символите. Независимо от това, дали въвеждате символ на TME, символ на Клиента или означение на производителя, системата улеснява намирането на точния продукт, като показва списък с артикули, съответстващи на въвежданата фраза.

След въвеждане на списъка с артикули върху екрана ще се появи обобщение, където можете да проверите, дали въведените линии са правилни.

В случай на грешно въведена позиция ще се появи съобщение с информация за вида на грешката. Трябва да коригирате грешната линия и да потвърдите промяната с натискане на бутон „enter” или с иконата на дискетка, която се намира на края на коригирания ред.