Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия

Панел на клиента
Във Вашата кошница

Просрочени плащания

Ако сметката на клиента е обременена с просрочени плащания, системата първо информира за необходимостта тези задължения да бъдат покрити, а след изтичане на определен срок блокира изцяло заявяването на поръчки.

Информация за просрочените плащания се показва при логване в системата.
В случай, когато заявяването на поръчки е напълно блокирано, съобщението се показва също и по време на опит за заявка на нова поръчка.

Ако срокът за плащане е значително просрочен може да настъпи анулиране на потвърдените доставки във всички заявени и нереализирани поръчки.

Информация за неразплатените фактури се намира в панела „Неразплатени фактури". Там са достъпни между другото всички генерирани от началото на януари 2011, но неплатени фактури за продажби. Фактурите от предишни години не са достъпни on-line. Панелът съдържа също подробна информация за дължимата сума в дадена валута, срока на плащане и броят просрочени дни.

Неплатени фактури продажба с начин на плащане „превод” можете да платите с превод по наша сметка.