Du bläddrar i webbsidan för kunder från: Sweden. Den bästa versionen av sidan för dig, baserat på lokaliseringsdata, är USA / US
Kundpanel
I din varukorgen
Registrera dig

Parametersystem

Det är ett mycket hjälpsamt verktyg som låter begränsa sökningsområde för produkter med filter som fastställer bestämda parametrar karakteristiska för artikeln. Markera det sökta värdet av en bestämd parameter för att använda denna funktion.

Val av ett parametervärde begränsar sökningsområdet för produkter som uppfyller detta kriterium.
Det finns möjlighet att samtidigt markera några värden som gäller för en parameter.
Val av ett bestämt värde för den valda parameter resulterar i uppdatering av de värden som kan väljas för de övriga parametrarna.
Värden som inte uppfyller några kriterier gråmarkeras och placeras i slutet av förteckningen.

Under den tid då parametrarna bestäms är förteckningen över produkterna tom. 
För att kontrollera vilka komponenter som uppfyller det valda villkoret skall man klicka på knappen "använd filter".  Då visas det på bildskärmen alla produkter som har de sökta egenskaperna. Begränsningar som lagts på parametern får man modifiera fritt genom att ta bort det tidigare använda filtret eller markera värdet som man valt.

Värdet på parametern kan man snabbt hitta genom att ange frasen eller värdet i sökfältet som finns under fönstret med parametervärdena. 
Denna funktionalitet erbjuder även andra underlättande redskap.

Vid numeriska parametrar kan man söka fram följande värden:

  • större än ett visst värde -  ange t.ex. >5
  • mindre än ett visst värde – ange t.ex. <5
  • större eller lika – ange t.ex. >=5
  • mindre eller lika – ange t.ex. <=5
  • och t.ex. inom ett visst intervall – ange t.ex. 5-10

(viktigt – ange inget mellanslag före, efter och mellan operatorer)

Systemet med parametrar kan dessutom rätt tolka grundläggande prefixer för numeriska värden – t.ex.  miliampere - m, kilovolt – k, nanofarad – n. Rätt tolkas följande uppgifter (och alla andra förekommande prefixer):

Observera: I sökrutorna för parametervärden används inga grundläggande enheter (alltså t.ex. ampere – A, volt – V, farad – F, m.m.).
Man skall använda prefixer endast om man får nytta av det.

Om du använder sökfönsteret för parametervärden och är intresserad av en förteckning över artiklar som uppfyller markerade värden kan du trycka på ENTER-knappen vilket är liktydigt med att klicka på knappen „använd filter”.

Om du ytterligare vill se en förteckning över alla artiklar som parametervärden är knutna till räcker det att placera markören inne i det tumma sökfältet för parametern och klicka på ENTER-knappen.

För att ta bort markeringen på alla valda parametervärden används knappen “ta bort filter”.

Om antalet tillgängliga parametrar för en viss grupp eller sökresultat är större än det som visas som standard kan man lägga till nästa genom att använda knappen “lägg till filter”. På bildskärmen visas då en förteckning över parametrar som man kan välja på. Det räcker bara att markera önskad parameter och godkänna valet med knappen “acceptera ändringarna”.
På ett analogiskt sätt kan man ta bort ett parameter genom att ta bort markeringen för den på den ovannämnda forteckningen och godkänna sedan valet med knappen  “acceptera ändringarna”. Parametrarna kan dessutom stängas av fritt genom att använda “x” vid ett visst fönster.

Om du använder alternativet “Lägg till filter” som finns efter parameterfönstren kan du lägga till extra parametrar för filtrering av produkterna.

Förteckningen omfattar alla tillgängliga parametrar för en artikelgrupp eller ett sökresultat.
Det finns också möjlighet att sortera förteckningen enligt parameternamnet, enheten eller antalet förekomster av produkter. 
Du kan ytterligare begränsa sökområdet för produkter från en vald tillverkare.
Förteckningen över tillgängliga tillverkare visas i det första parameterfönstret och beroende på behovet kan man välja en eller flera tillverkare eller inte ange någon tillverkare alls.

Din webbläsare stöds inte längre, ladda ner en ny version

Chrome Chrome Hämta
Firefox Firefox Hämta
Opera Opera Hämta
Internet explorer Internet Explorer Hämta